Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV)

Bezoekadres: Gentseweg 13, Postbus 2075, 2800 BE GOUDA
Telefoon: 0182 56 78 84
Fax: 0182 53 12 39
Email: info@stoov.nl
Websitewww.stoov.nl

Niet opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen
Jaarrekening 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9335.pdf

 

Bestuur

Uitgebreide bestuursinformatie niet opgenomen in het jaarverslag, op 31 december 2011:

Voorzitter de heer H. Wuijten
Bestuurslid de heer H.J.S. Bernsen

Laatst geupdate: 10 september 2012