Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT)

Bezoekadres: Nieuwe ‘s-Gravenlandseweg 16, 1405 HM Bussum
Postadres: Postbus 24, 1400 AA Bussum
Telefoon: 035 69 47 074
Fax: 035 69 43 794
Email: info@sswt.nl
Website: www.sswt.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41194285
Jaarrekening 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9270.pdf

Bestuur

 

Uitgebreide bestuursinformatie niet opgenomen in het jaarverslag, op 31 december 2011:

Voorzitter de heer C. van der Veer
Penningmeester de heer W.A. Olthof

Laatst geupdate: 10 september 2012