Fonds Architectenbureaus (SFA)

Bezoekadres: Keizersgracht 321, 1016 EE Amsterdam (Administratiekantoor Syntrus Achmea)
Telefoon: 020 62 00 169
Fax: 020 55 53 699
Website: www.sfa-architecten.nl

 

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41180025
Jaarrekening 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9412.pdf

 

Bestuur

Het fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. Bestuur op 31 december 2011:

Voorzitter J.M.J.J. de Keijzer (werknemerszijde)
Penningmeester Ir. R.A. Albers (werkgeverszijde)

Daarnaast de bestuursleden

M.A. Kuipers (werkgeverszijde)
N. Passchier (werknemerszijde)
Vacature werkgeverszijde
Vacature werknemerszijde

Ondersteunend:

–  mr. S.D. Molendijk-Verbeek ambtelijk secretaris
–  A. Smoorenburg-Bleijerveld, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden
–  J. Dekker-Oingemans, projectmedewerker arbeidsmarkt. Werken in de branche
–  mr. H.A, de Graaff, projectmedewerker arbeidsvoorwaarden en reorganisatie.

Laatst geupdate: 2 september 2012