Stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel

Postadres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht
(Administratiekantoor Syntrus Achmea)
Telefoon: 030 – 24 53 922

 

Niet opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen
Jaarrekening 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9284.pdf

 

Bestuur

Het fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van CVAH Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Het bestuur op 31 december 2011:

Voorzitter de heer M.J. van Bruggen (FNV Bondgenoten)
Secretaris de heer H. Achterhuis (CVAH)

Daarnaast de bestuursleden

De heer M.C. Maase, VBW
Mevrouw T.M. van der Meer-van Houtum, VBW
De heer A.A.M. Steijaert, FNV Bondgenoten
Mevrouw P.E. Zijlstra-Jukema, CNV Dienstenbond

Laatst geupdate: 2 september 2012