Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers (OOCC)

Bezoekadres: Hadleylaan 48, 1431 SN Aalsmeer
Postadres: Postbus 295, 1430 AG Aalsmeer
Telefoon: 020 47 04 658
Fax: 020 47 04 659
Email: info@oocc.nl
Websitewww.oocc.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 34107913
Geen jaarverslag gedeponeerd bij cao.szw.nl

Bestuur

Het OOCC fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van FHKN, CCMA, KSF, WFC, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Bestuur per 31 december 2011:

Voorzitter Hans Martens (onafhankelijk)
Penningmeester Wim de Ruijter (FNV Bondgenoten)
Secretaris Hans de Keijzer (FHKN)

Daarnaast de bestuursleden

Gerrit Mastenbroek, CNV Dienstenbond
Hirschel Hessel, CCMA
Arnoud Koek, KSF
Marc-Derek Schönberger, WFC

Laatst geupdate: 2 september 2012