Sociaal Fonds voor de Kennissector, Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voor de Universiteiten, de Academische Ziekenhuizen en de Onderzoeksinstellingen (SOFOKLES)

Bezoekadres: Lange voorhout 13, 2514 EA Den Haag
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Email: r.vandemeerakker@caop.nl
Website: www.sofokles.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41158556
Jaarrekening 2011: http://www.sofokles.nl/downloads/over_sofokles/jaarrekening_2011.pdf

 

Bestuur

Het fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van AC/FBZ, CMHF, NFU, VSNU, Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak. Bestuur op 31 december 2011:

Voorzitter de heer J. Boersma (Abvakabo FNV)
Penningmeester de heer mr. D.A. Kramer (NFU)

Daarnaast de bestuursleden

Mevrouw J. Van den Doel (CNV)
Mevrouw mr. B. Sprokholt (AC/FBZ)
Mevrouw mr. J.L. Waayenberg (CMHF)
De heer mr. J. Lensen (WVOI)
De heer drs. H.V. Levie (VSNU)

 

Laatst geupdate: 3 september 2012