Stichting Opleidingsfonds Hoofd Bedrijfschap Detailhandel

Bezoekadres: Nieuwe Parklaan 72-74, 2597 LE ‘s-Gravenhage
Postadres: Postbus 90703, 2509 LS ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070 33 85 656
Fax: 070 33 85 711
Websitewww.hbd.nl

Adviseur Scholing / ESF-coördinator Drs. A.C. Kroezen (Anne)
T: (070) 338 56 80
E: a.kroezen@hbd.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK 41179527
Geen jaarverslag gedeponeerd bij cao.szw.nl

Laatst geupdate: 29 augustus 2012