Fonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen

Bezoekadres: Molenwerf 2-8, 1014 AG Amsterdam
Postadres: Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam
Telefoon: 020 60 74 431
Fax: 020 60 74 493   
Website: www.soob-wegvervoer.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41149245
Jaarverslag 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9217.pdf

Bestuur

Het bestuur van SOOB bestaat uit vertegenwoordigers van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Vereniging Verticaal Transport. Bestuur per 31 december 2011:

Voorzitter dhr. P.H.P Sierat (Transport en Logistiek Nederland)
Plv. voorzitter H.E.W. van den Dungen (FNV Bondgenoten)
Penningmeester mr. L.J.H. Ceelen (Transport en Logistiek Nederland)
Secretaris H.A. Meijerman (CNV Vakmensen)

Daarnaast de bestuursleden

E. van Aggele,  Transport en Logistiek Nederland
Mr. P.W. Kievit, Transport en Logistiek Nederland
Ing. L.G.A.M. Verhagen, Vereniging Verticaal Transport
Mw. R. Hidding, FNV Bondgenoten
H.F. Westerman, CNV Vakmensen

 

Laatst geupdate: 29 augustus 2012