Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodighedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers

Bezoekadres: Reitseplein 1
Postadres: Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
Telefoon: 013 594 45 12
Fax: 013 594 47 49

Niet opgenomen in de lijst met Erkende O&O fondsen, wel een KvK nummer 30164508
Jaarrekening 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9324.pdf

 

Bestuur

Bestuur op 31 december 2011 bestond uit (affiliaties niet genoemd in het jaarverslag):

Voorzitter de heer D. Polders
Secretaris de heer R. Moti
Penningmeester de heer T.J.F. Tempelman

Daarnaast de bestuursleden

De heer N.J. Post
De heer J.C. van den Ende

Opleiding & Arbeidsmarkt fonds: Drs. Danielle Mares (013-594 45 17)

Laatst geupdate: 10 september 2012