Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Energie- en Nutsbedrijven

Bezoekadres: Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
Postadres: Postbus 9009, 6800 DL Arnhem
Telefoon: 026 35 63 447
Fax: 026 35 15 775
Email: ENB@oof.nl
Websitewww.oof.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41052587
Geen jaarverslag gedeponeerd bij cao.szw.nl

Laatst geupdate: 23 juni 2013