Opleidingsfonds voor de Vleessector (SOV)

Bezoekadres: Postbus 254, 2700 AS Zoetermeer
Postadres: Antwoordnr. 10222, 2280 WB Rijswijk (Z-H)
Telefoon: 0900 – 373 85 337  (€ 0,10 p.m.)
Fax: 070 – 395 22 08

 

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41153905
Jaarrekening 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9223.pdf

 

Bestuur

Het fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Bestuur op 31 december 2011:

Voorzitter J.E. Klein (FNV)

Daarnaast de bestuursleden

R.P. van der Kruijk, COV
R.W. Paalman, COV
J.A. Schiettekatte, COV
F.A. van de Veen, CNV
F.H. van der Land, De Unie

Laatst geupdate: 2 september 2012