Grafimedia Fondsen (ASF)

Postadres: Postbus 7855, 1008 CA  Amsterdam
Bezoekadres: Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam
Telefoon: (020) 5418418
Fax: (020) 6442911
Email: ks.asf@grafimediafondsen.nl
Website: www.grafimediafondsen.nl

Niet opgenomen in de lijst van Erkende O&O fondsen van Agentschap SZW
Jaarverslag 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9361.pdf

De grafimedia branchefondsen ASF, SGB en FWG hebben de uitvoering, de administratie en het vermogensbeheer ondergebracht bij een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Bij de fondsen zijn circa 2.200 werkgevers aangesloten met 40.000 werknemers die aan in ieder geval één van deze drie fondsen deelnamen.

Bestuur

Het ASF fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO), Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), FNV voor Kunsten, Informatie en Media (FNV Kiem) en CNV Media. Bestuur op 31 december 2011:

Voorzitter werknemerszijde de heer B. Van Ieren (FNV Kiem)
Voorzitter werkgeverszijde de heer K.F. Nak (KVGO)
Secretaris werknemerszijde de heer J.K. Varnaar (CNV Media)
Secretaris werkgeverszijde de heer M.M. Jansen (KVGO)

Daarnaast de bestuursleden

De heer P.J.J. Nijenhuis, NVJ
De heer R.W. Schets, KVGO

Laatst geupdate: 3 september 2012