Stichting sectorfonds voor de ambulancezorg (SOVAM)

Bezoekadres: Veerallee 68, 8019 AE Zwolle
Telefoon: 038 422 6865
Fax: 038 422 2647

 

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41157170
Geen jaarverslag gedeponeerd bij cao.szw.nl

Laatst geupdate: 2 september 2012