Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf

Bezoekadres: Warmonderweg 7, 2171 AH Sassenheim
Postadres: Postbus 294,  2170 AG Sassenheim
Telefoon: 0252 – 242322
Fax: 0252 – 242320
Email: info@oocinfo.nl
Websitewww.oocinfo.nl
Aanvullende site: www.vocar.nl 

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW als Erkend O&O fonds, KvK nummer 41166800
Jaarverslag 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9374.pdf

 

Bestuur

Het fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van FOCWA, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Bestuur per 31 december 2011:

Voorzitter de heer J.G.A.M. Derijck (FNV Bondgenoten)
Penningmeester de heer M.H. Hietkamp (CNV Vakmensen)
Secretaris mevrouw A. Oosterhuis (FOCWA)

Daarnaast de bestuursleden

De heer H.C. Bos, FOCWA (Secretaris aldaar)
De heer P.R. van Markus, FOCWA
De heer J.G. Kruithof, De Unie

Laatst geupdate: 1 september 2012