Stichting CAO Binnenscheepvaart

Bezoekadres: Staalmeesterslaan 410, 1057 PH Amsterdam
Stichting Projecten Binnenvaart (41135963)
Postadres: Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam
Telefoon: 078 61 83 664
Website: www.informatie.binnenvaart.nl

 

Niet opgenomen in de lijst van Agentschap SZW
Geen Jaarverslag gedeponeerd gedeponeerd bij cao.szw.nl

Laatst geupdate: 3 september 2012