Sociaal Fonds Recreatie

Bezoekadres: Stephesonweg 14, 4207 HB Gorinchem (Centrum Paritaire Dienstverlening)
Postadres: Postbus 963, 4200 AR Gorinchem
Telefoon: 0183-645035
Fax: 0183-619617
Email: info@sectorrecreatie.nl
Websitewww.sectorrecreatie.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41159887
Jaarverslag 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9249.pdf

 

Bestuur

Het bestuur van de Vakraad bestaat uit vertegenwoordigers van RECRON, FNV Horecabond, CNV Vakmensen en Abvakabo FNV.
Bestuur per 31 december 2011:

Voorzitter dhr. E.P. De Vries (FNV Horecabond)
Plaatsvervangend Voorzitter mvr. A.T. Brink (RECRON)

Daarnaast de bestuursleden

Mevrouw I.B.H.M. Raben, RECRON (secretaries)
De heer J.C. Bijlsma, FNV Horecabond (plv. secretaries)
De heer A.J. Van den Brink, RECRON
De heer A. Daverschot, CNV Vakmensen
De heer M. Merks, RECRON
Mevrouw D. Wiek, Abvakabo FNV

Manager Onderwijs: M.C. Mulders, MCM Advies

 

Laatst geupdate: 1 september 2012