Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk

Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA ‘s-Gravenhage
Postadres: Postbus 556, 2501 CN ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070 37 51 708
Fax: 070 34 57 528
Email: info@aofondsrijk.nl
Websitewww.aofondsrijk.nl

Opgenomen in de lijst van Agentschap SZW met Erkende O&O fondsen, KvK nummer 41158462
Geen jaarverslag gedeponeerd bij cao.szw.nl

Laatst geupdate: 1 september 2012