Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

Gevestigd: Haarlemmermeer
Postadres: Postbus 40049, 3700 AX Apeldoorn (Syntrus Achmea)
Email: sfu@achmea.nl
Telefoon: 088 008 40 60
Websitewww.sfu.nl

 

Niet opgenomen in de lijst van Agentschap SZW 
Jaarverslag 2011: http://docs.minszw.nl/pdf/174/2012/174_2012_13_9272.pdf

Bestuur

Het sociaal fonds voor de uitzendbranche (SFU) wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-Cao en de NBBU-Cao. Het SFU fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), Landelijke Belangen Vereniging (LBU), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. Bestuur op 31 december 2011:

Voorzitter mevrouw M. Patijn (FNV Bondgenoten)
Secretaris/penningmeester de heer D. Mortier (ABU, Consolid) óf S. De Leeuw (Randstad Holding)

Daarnaast de bestuursleden

De heer A. van der Gaag (Directeur ABU)
De heer W.G.M. Plessen (ABU)
De heer B.J. Croll (NBBU)
De heer M. Jukema (CNV Dienstenbond)
De heer A. van der Molen (De Unie)
De heer M. Stavinga (LBV)

Laatst geupdate: 1 september 2012